Påbygging til generell studiekompetanse vg3

Hvis du har gått to år på et yrkesfaglig studieprogram, kan du ta påbyggingskurset og få generell studiekompetanse.

Kurset gir generell studiekompetanse, som gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høyskoler og universiteter. For opptak til visse studier kreves spesiell studiekompetanse, med fordypning i matematikk og/eller andre realfag.

Påbyggingskurset har fellesfagene norsk, historie, matematikk, naturfag og kroppsøving. I tillegg må du velge et programfag fra programområde for studiespesialisering.

Påbyggingskurset inneholder de teoretiske fagene som elever i studiespesialiserende Vg1 og Vg2, allerede har fullført. Påbyggingsåret krever derfor motivasjon, innsats og evne til å prioritere.


Hvordan søke påbygging?

For å kunne ta Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse må du ha fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen ett av fagene under. For å søke Vg3 påbygging, gå til vigo.no. Søknadsfristen er 1. mars hvert år.

 

Utdanningsprogram som tilbyr Vg3 påbygging

Kontaktpersoner

Morten Ebbell Hestnes

Pedagogisk leder, avdelingsleder for kroppsøving/idrett og realfag

E-post Morten.Ebbell.Hestnes@bjertnes.vgs.no

Bodil Kvame

Pedagogisk leder, avdelingsleder for norsk, engelsk og fremmedspråk

E-post Bodil.Kvame@bjertnes.vgs.no

Anne-Christin Østbye Skilbrei

Pedagogisk leder, avdelingsleder for samfunnsfag, bygg- og anleggsfag og elektrofag

E-post Anne-Christin.Ostbye.Skilbrei@bjertnes.vgs.no