Realfag Vg3

Dette programområdet gir deg generell studiekompetanse, og best mulighet til å oppnå spesiell studiekompetanse med fordypning i matematikk og andre realfag.

Elevene jobber konsentrert om oppgaven.
Biologielever på besøk på Universitetet i Oslo
Bilderettigheter: Bjertnes vgs/Mads Farner

Programområdet Realfag gir deg grunnlag for å søke forskjellige studier ved høyskoler og universiteter, for eksempel innen realfag og medisin og i naturvitenskapelige og teknologiske fag.

Personlige egenskaper

Du bør være glad i å lese og arbeide med krevende teoretiske fag. Videre bør du ha interesse, evner og anlegg for matematikk og realfag.

Aktuelle programfag

  • Biologi
  • Fysikk
  • Kjemi
  • Matematikk
  • Informasjonsteknologi
  • Teknologi og forskningslære

 Fag fra andre programområder

  • Toppidrett/Breddeidrett
  • Musikk

 

Se læreplaner for realfagene på Vg3 studiespesialisering på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Kontaktperson

Morten Ebbell Hestnes

Pedagogisk leder, avdelingsleder for kroppsøving/idrett og realfag

E-post Morten.Ebbell.Hestnes@bjertnes.vgs.no