Studiespesialisering

Studiespesialisering gir grunnlag for videre studier ved høyskoler og universiteter. Du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. På Bjertnes kan du også ta studiespesialisering med toppidrett - se lengre ned på siden for mer informasjon.

Utdanningsprogrammet for studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag.

Se læreplaner for studiespesialisering på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Søknad og opptak

For å søke dette utdanningsprogrammet, gå til www.vigo.no. Fristen er 1. mars hvert år.

Toppidrett som programfag på studiespesialisering

Du kan søke toppidrett innenfor utdanningsprogram for studiespesialisering på Bjertnes. I tillegg får du generell studiekompetanse og kan kvalifisere deg for studier med spesielle opptakskrav. Dermed behøver du ikke å reise ut av bygda, men kan heller bruke reisetida til å trene.

Alle som kommer inn på toppidrett, går i samme klasse. For å kunne søke dette programfaget, må du være aktiv utøver innenfor en idrett. Vi tilbyr morgentreninger der noe er lærerstyrt, og noe er egentrening på skolen med oppfølging og veiledning.

Du blir undervist innenfor følgende læreplanområder: Treningsplanlegging, basistrening og ferdighetsutvikling. Vi deler elevene i følgende grupper: Fotball, utholdenhet og basis+. Skolen har opprettet samarbeid med team Nittedal og GIF fotball, og har jevnlige samarbeidsmøter med disse klubbene.

Hvis du ønsker å søke toppidrett på Bjertnes, må du sende skolen et eget søknadsskjema. Dette kommer i tillegg til vanlig søknad i Vigo. Det er kun søkere innenfor utdanningsprogram for studiespesialisering som kan søke dette tilbudet. Søknadsfrist er 1. mars.

Last ned søknadsskjema for toppidrett.

 

 

Kontaktpersoner

Morten Ebbell Hestnes

Pedagogisk leder, avdelingsleder for kroppsøving/idrett og realfag

E-post Morten.Ebbell.Hestnes@bjertnes.vgs.no

Bodil Kvame

Pedagogisk leder, avdelingsleder for norsk, engelsk og fremmedspråk

E-post Bodil.Kvame@bjertnes.vgs.no

Anne-Christin Skilbrei

Pedagogisk leder, avdelingsleder for samfunnsfag, bygg- og anleggsfag og elektrofag

E-post Anne-Christin.Skilbrei@bjertnes.vgs.no