Helse- og oppvekstfag

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Vil du bli barne- og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider?

Du som velger helse- og sosialfag må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. Du bør ha gode kommunikative evner og evne til samhandling for å kunne arbeid med mennesker i alle livssituasjoner. I flere yrker kreves det politiattest.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

 
Rekrutteringsprosjekt helsearbeiderfag
Bilderettigheter: Sigbjørn Høidalen/Varingen

 

Se læreplaner for helse- og oppvekstfag på Utdanningsdirektoratets nettsider.


Søknad om opptak

For å søke på dette utdanningsprogrammet, gå til www.vigo.no. Fristen er 1. mars hvert år.

Lærling

Etter to år på yrkesfaglig utdanningsprogram kan du jobbe to år som lærling og få fagbrev.
 

Kontaktperson

Nina Helene Rognerud Grønlie

Pedagogisk leder, avdelingsleder for helse- og oppvekstfag og elevtjenesten

E-post Nina.Helene.Rognerud.Gronlie@bjertnes.vgs.no