Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 [Hopp til innhold]

Påbygging til generell studiekompetanse Vg3

Hvis du har gått to år på et yrkesfaglig studieprogram, kan du ta påbyggingskurset og få generell studiekompetanse.

På påbyggingskurset har du 10 timer norsk i uka, pluss nyere historie, matematikk og naturfag. I tillegg må du velge et programfag fra programområde for studiespesialisering.

Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høyskoler og universiteter. For opptak til visse studier kreves spesiell studiekompetanse, med fordypning i matematikk og/eller andre realfag.

Å gjennomføre ’Påbygging’ er krevende. Her skal man ta igjen de teoretiske fagene som de som har hatt studiespesialiserende allerede har hatt. Det krever motivasjon, innsats og evne til å prioritere.

Hvordan søke påbygging?

For å kunne ta vg3 Påbygging til generell studiekompetanse må du ha fullført og bestått vg1 og vg2 innen ett av fagene under. For å søke vg3 påbygging, gå til vigo.no. Søknadsfristen er 1. mars hvert år.

Utdanningsprogram som tilbyr vg3 påbygging

 

Kontaktperson

Bodil Kvame

Pedagogisk leder, avdelingsleder for norsk, engelsk og fremmedspråk

E-post Bodil.Kvame@bjertnes.vgs.no