Elektrofag

Vil du bli elektriker, telekommunikasjonsmontør, automatiker, heismontør, flymekaniker eller avioniker? Velg elektrofag!

Du som velger elektrofag må kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk, og du bør være serviceorientert. Logisk tenkemåte og kreativitet er også viktig, både for å kunne løse konkrete oppgaver og for å utvikle nye produkter. Ofte er det et krav at du har godt fargesyn.

Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

Oppbygging av utdanningen

Første steg på denne veien er Vg1 elektrofag. Etter dette året har du mange valg gjennom videre skolegang, som for eksempel data og elektronikk, el-energi, automatisering, kulde- og varmepumpe, flyfag eller maritime fag. Deler av opplæringen kan foregå i en bedrift som samtidig er villig til å gi deg betaling for å lære.

Opplæringen består som regel av 2 år i skole og 2 år som lærling i en bedrift.

Første året - Vg1

På Vg1 har elevene fellesfag innen elektrofagene. Vg1 er søkbart ved Bjertnes videregående skole høsten 2020.

Les mer om Vg1.

Andre året - Vg2

Du som allerede går i Vg1 Elektrofag skoleåret 2019/2020, søker deg videre til Vg2 innenfor det "gamle" utdanningsprogrammet. 

Les mer om Elektrofag på vilbli.no.

Se læreplaner for elektrofag på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Søknad og opptak

For å søke på dette utdanningsprogrammet, gå til www.vigo.no. Fristen er 1. mars hvert år.

Lærling

Etter to år på utdanningsprogram for elektrofag kan du jobbe to og et halvt år som lærling og få fagbrev.

Les mer om hvordan du blir lærling.

Veien videre

Etter grunnutdannelsen kan du gå videre på fagskole eller bli ingeniør.

Når fagprøven er avlagt, kan du ha hele verden som arbeidsområde. Strøm er strøm over hele verden, så elektrofagene er internasjonale.

Du kan finne mye informasjon på www.gnizt.no (nettstedet til Installatørenes service - og opplysningskontor).

Jenter ønskes velkommen til å søke.