Bygg- og anleggsteknikk [Hopp til innhold]

Bygg- og anleggsteknikk

Vil du bli tømrer eller murer? På Bjertnes kan du få utdanning innen bygg og anlegg.

Her kan du se hva vi gjør og hvordan vi jobber på bygg- og anleggsteknikk.

Du som velger bygg- og anleggsteknikk, bør ha praktisk sans, være nøyaktig og ha godt håndlag. Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide i team, siden mange bygge- og anleggsprosjekter krever nært samarbeid mellom ulike yrkesgrupper.

 
Elever og lærere på byggfag
 

Byggfagene omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet.

Fagene består av både praksis, yrkesteori og fellesfag som norsk, engelsk og samfunnsfag. I praksistiden har du blant annet tømring, stillasbygging, betongarbeid og muring.

Du lærer å lage arbeidsplaner og jobbe etter dem. For eksempel bygger du våtrom etter egen arbeidsplan.

Se læreplaner for bygg- og anleggsteknikk på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Søknad og opptak

For å søke på dette utdanningsprogrammet, gå til www.vigo.no. Fristen er 1. mars hvert år.

Lærling

Etter to år på et yrkesfaglig utdanningsprogram kan du jobbe to år som lærling og få fagbrev.

Les mer om hvordan du blir lærling.

Kontaktperson

Anne-Christin Østbye Skilbrei

Pedagogisk leder, avdelingsleder for samfunnsfag, bygg- og anleggsfag og elektrofag

E-post Anne-Christin.Ostbye.Skilbrei@bjertnes.vgs.no