Strategier og planer

Arbeidet med å kvalifisere elevene for fremtiden er vår viktigste oppgave. For å komme lengst mulig med hver elev vil vi utfordre den enkelte elevs vilje til å yte sitt beste. Vi legger opp til at kulturen på Bjertnes skal likne på virkeligheten utenfor skolen, slik at elevene skal bli i stand til å takle utdanning og arbeidsliv best mulig.

Skolens strategiske mål

  1. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring.
  2. Bjertnes har bedre kvalitetssikring av opplæringen slik at alle lærer mer.
  3. Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing og krenkelser

Bjertnes videregående skole skal  jobbe for å oppnå gode resultater og et godt læringsmiljø for elevene. Det innebærer å jobbe systematisk med både kunnskaper, ferdigheter og det sosiale miljøet.  For å nå de strategiske målene har skolen laget en handlingsplan, som beskriver tiltak innen tre mål- og satsningsområder, her kalt Bjertnesmål.

  1. Bedre vurderingsarbeid: vurdering for læring og egenvurdering.
  2. Tilpasset opplæring for alle elever på alle områder.
  3. Økt nærvær for alle elever.

Bjertnesmål for skoleåret 2018-2019:

  1. Alle ansatte og elever lærer mer sammen
  2. Alle elevene er godt forberedt på studier og arbeidsliv

 

Les mer:

Skolens grunnlagsdokument 

Elevbrosjyren

Organisasjonskart

 

 

Kontaktperson

Runa Marianne Lie Berg

Rektor (i permisjon)

E-post Runa.Marianne.Lie.Berg@bjertnes.vgs.no