Pedagogisk profil

Vi legger vekt på at elevene skal utvikle høy fagkompetanse og fastholder at den faglige og sosiale læringen skal gå hånd i hånd.

Bjertnes legger vekt på at elevene skal utvikle høy fagkompetanse, derfor har vi et velutdannet og godt kvalifisert personale. Myndighetene stiller i tillegg krav om at pedagogiske virksomheter skal ha en felles pedagogisk forankring. Den skal være grunnlaget for ledelsens tilrettelegging og medarbeidernes pedagogiske innsats for elevene.

For å understøtte den faglige læringen har vi valgt å utvikle didaktikk og metoder ut fra de filosofiske og humanistiske holdningene som kommer til uttrykk i konsekvenspedagogikken. Med utgangspunkt i pedagogikken fastholder vi at den faglige og sosiale læringen skal gå hånd i hånd, slik at vi utdanner faglig og sosialt kompetente elever.

Les mer om vår pedagogikk i skolens grunnlagsdokument.