Involvering av foreldre

Foreldre og foresatte er viktige samarbeidspartnere for å få til en god opplæring.

Samarbeid skole-hjem

Når elevene fyller 15 år har de i følge loven bestemmelsesrett i skolesaker. Dermed forventer vi at våre elever tar større ansvar for egne valg. Vi inviterer til et samarbeid mellom hjem og skole, og i denne sammenheng er vi opptatt av å skille mellom oppdragelse og sosial læring.

Skolens oppgave er å legge til rette for faglig og sosial læring bygget på en profesjonell holdning, mens oppdragelsen foregår i hjemmet. Ved å støtte og oppmuntre eleven i hans eller hennes læringsarbeid, kan foresatte bidra til at skolegangen blir vellykket.

Foreldremøter og konferansetimer

I september inviterer skolen til informasjonsmøte for foresatte og elever på vg1 og vg2. I løpet av første halvår blir elever og foresatte til ikke myndige elever invitert til konferansetime med kontaktlærer. Vi ser gjerne at foresatte som har spørsmål eller innspill tar kontakt med skolen.

Skolen er også et bindeledd mellom eleven og instanser som veiledningssenterethelsesøster, fastlege, utekontakt, barnevern og andre som kan være til hjelp og støtte for at eleven skal få best mulig utbytte av skolearbeidet. Skolens rådgivere kan også være til hjelp. Slik kontakt foregår normalt i samråd med foresatte, men skolen trenger elevens samtykke i en del saker for å informere foresatte etter at eleven har fylt 15.

Dersom foreldre ønsker å snakke med lærere utover de arrangerte møtene, hjelper skolen til med det. Ta kontakt på telefon 67 07 31 10 eller direkte med den enkelte lærer.

Foresatte og andre kan melde bekymring for elever ved hjelp av dette skjemaet, som sendes skolen.

Vi gjør oppmerksom på at skolen ikke har anledning til å gi opplysninger om myndige elever uten deres samtykke.