Handlingsplan for skolemiljø

Det er nulltoleranse for mobbing og trakassering på skolen. Om du opplever mobbing selv eller ser at noen blir mobbet, må du si ifra til en voksen på skolen.

Ansatte og elever ved skolen arbeider kontinuerlig med forebyggende tiltak for å skape et trygt og godt skolemiljø. Det er utarbeidet en handlingsplan for skolemiljø - mot mobbing, vold og trakassering.

De ansatte ved skolen er forpliktet i følge Opplæringsloven §9a-3 til å bidra til at mobbing og trakassering ikke forekommer på skolen. Når ansatte får kunnskap eller mistanke om at elever er utsatt for dette, skal de straks undersøke saken, varsle ledelsen og om nødvendig selv gripe direkte inn.

Innsyn

Elever og foreldre kan henvende seg til skoleledelsen og be om en oversikt over forekomsten av mobbing og trakassering. De kan også be om å få se hvilke skriftlige planer skolen har for å håndtere slike saker.

Elevundersøkelser gjennomføres hvert år, og skolen har rutiner for å følge opp hvis undersøkelsene avdekker mobbing, vold og trakassering.

Du kan også henvende deg til elev- og lærlingombudet.

På Utdanningsdirektoratets nettside Nullmobbing.no finner du mer informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

Kontaktpersoner

Heidi Kristine Holme Frøberg

Helsesykepleier

E-post Heidi.Kristine.Holme.Froberg@bjertnes.vgs.no

Karen Marie Traavik

Lærer

E-post Karen.Marie.Traavik@bjertnes.vgs.no

Siv Taran Nybråten Skaret

Sosialpedagogisk rådgiver

E-post Siv.Taran.Nybraten.Skaret@bjertnes.vgs.no

Marie Laupsa

Lærer, koordinator Læringstorget

E-post marie.laupsa@bjertnes.vgs.no