Samarbeid skole og bedrift

Bjertnes videregående skole ønsker et tett og godt samarbeid mellom skole og bedrifter.

De fire programområdene på yrkesfag har alle et godt samarbeid med bedrifter både lokalt i Nittedal og på Nedre Romerike.

Elevene på yrkesfag får i tillegg til teori og praksisnær opplæring på skolen unike muligheter til å utvikle kunnskapene, ferdighetene og evnene sine gjennom fag- og yrkesopplæring i utplassering og gjennom praksisuker. Målet for de fleste elever på yrkesfag er å bli lærling og ta fagbrev.

Dette gir en variert og allsidig skolehverdag som bidrar til at elevene finner sin vei videre som ung voksen inn i arbeidslivet. Vi jobber tett sammen med hver elev for å finne gode bedrifter for utplassering eller for å få lærlingplass.

Les mer om opplæring i samarbeid mellom skole og bedrift

Om å bli lærling eller lærekandidat i bedrift (Vilbli.no)

Læreplan for yrkesfaglig fordypning på Vg1 og Vg2 (Utdanningsdirektoratet)

Om samarbeid mellom skole og lærebedrift (Utdanningsdirektoratet)