Flest mulig skal fullføre og bestå

Skolen vil utfordre den enkelte elevs vilje til å yte sitt beste. Målet framover er at minst 87 % gjennomfører og består det kurset de går på.

Skolens strategiske mål

  1. Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring.
  2. Bjertnes har bedre kvalitetssikring av opplæringen slik at alle lærer mer.
  3. Alle skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing og krenkelser.

Bjertnes videregående skole skal jobbe for å oppnå gode resultater og et godt læringsmiljø for elevene. Det innebærer å jobbe systematisk med både kunnskaper, ferdigheter og det sosiale miljøet.  For å nå de strategiske målene har skolen laget en handlingsplan, som beskriver tiltak innen tre mål- og satsningsområder, her kalt Bjertnesmål.

  1. Bedre vurderingsarbeid: vurdering for læring og egenvurdering.
  2. Tilpasset opplæring for alle elever på alle områder.
  3. Økt nærvær for alle elever.