Rektor og ledelse

Runa Lie Berg - rektor (i permisjon)

Har det øverste ansvaret for alt på skolen.

 

Randi Michaelsen - konstituert rektor

Avdelingsleder for service og samferdsel.

Trinnleder for elevene på service og samferdsel.

 

Nina Helene Rognerud Grønlie  - pedagogisk leder

Avdelingsleder for helse- og oppvekstfag og elevtjenesten.

Trinnleder for elevene på helse- og oppvekstfag.

 

Hege Anita Søvik - pedagogisk leder

Studieleder.

Eksamensleder.

Avdelingsleder for kontorpersonalet. 

 

Bodil Kvame - pedagogisk leder

Avdelingsleder for norsk, engelsk og fremmedspråk.

Trinnleder for elevene på vg3. 

 

Mads-André Andersen - administrativ leder

Har ansvar for økonomi og drift.

Avdelingsleder for servicepersonalet.

 

Anne-Christin Skilbrei - pedagogisk leder

Avdelingsleder for samfunnsfag, bygg- og anleggsfag og elektrofag

Trinnleder for elevene på bygg- og anleggsfag, elektrofag og vg2 studiespesialisering

 

Morten Hestnes - pedagogisk leder

Avdelingsleder for kroppsøving/idrettsfag og realfag

Trinnleder for elevene på vg1 studiespesialisering

Kontaktpersoner

Runa Marianne Lie Berg

Rektor (i permisjon)

E-post Runa.Marianne.Lie.Berg@bjertnes.vgs.no

Bodil Kvame

Pedagogisk leder, avdelingsleder for norsk, engelsk og fremmedspråk

E-post Bodil.Kvame@bjertnes.vgs.no

Hege Anita Søvik

Studieleder, eksamensleder og leder for kontorpersonalet

E-post hege.anita.sovik@bjertnes.vgs.no

Tlf: 67073114

Randi Michaelsen

Konstituert rektor, avdelingsleder for service og samferdsel

E-post Randi.Michaelsen@bjertnes.vgs.no

Nina Helene Rognerud Grønlie

Pedagogisk leder, avdelingsleder for helse- og oppvekstfag og elevtjenesten

E-post Nina.Helene.Rognerud.Gronlie@bjertnes.vgs.no

Mads-André Andersen

Administrativ leder, avdelingsleder for servicepersonalet

E-post Mads-Andre.Andersen@bjertnes.vgs.no

Anne-Christin Østbye Skilbrei

Pedagogisk leder, avdelingsleder for samfunnsfag, bygg- og anleggsfag og elektrofag

E-post Anne-Christin.Ostbye.Skilbrei@bjertnes.vgs.no

Morten Ebbell Hestnes

Pedagogisk leder, avdelingsleder for kroppsøving/idrett og realfag

E-post Morten.Ebbell.Hestnes@bjertnes.vgs.no