Fra jernalderens gårdsdrift til utviklingen av en moderne kunnskapsbedrift

Bjertnes ble ryddet og tatt i bruk som gard i jernalderen, før vikingtiden. Navnet betyr bjørkeneset og har sikkert navn etter den delen av jordveien som stikker ut i Nitelva. Skolen ble lokalisert her i 1976, men det startet tidligere.

I 1968 ble det opprettet en midlertidig klasse i husstellfag og en klasse for maskin- og mekanikerfaget i lokaler leid av Nittedal ungdomsskole. I 1972 fikk vi så Nittedal gymnas, som holdt til først på Nittedal ungdomsskole, og så i den gamle skolen på Kirkeby. Det var starten til den nåværende videregående skolen på Bjertnes. Høsten 1976 tok undervisningen til i de nye lokalene på Bjertnes.

Les mer om Bjertnes' historie. Artikkelen er skrevet av Tom Christophersen.