Finn fram

Bjertnes videregående skole ligger like ved Mosenteret i Nittedal og er synlig fra Rv4.

Bussholdeplassen heter Dam.

Skolens adresse: Kvernstuveien 1, 1482 Nittedal.

Parkering

Det er begrenset med parkeringsplasser ved skolen. Vi oppfordrer til å bruke kollektivtransport.

Skolebusser

Alle skolerutene i Akershus er nå søkbare på Ruter. Her får du informasjon om hvilken buss du kan bruke til skolen.

Se ellers under skoleskyss.