Klage på karakter skriftlig eksamen

Du har anledning til å klage på karakteren på skriftlig eksamen, og klagen trenger ikke begrunnes.

Klagen skrives på eget skjema og sendes direkte til skolen som vedlegg på e-post, ordinær post eller leveres direkte på skolens kontor.

Ikke rett til begrunnelse for karakter

Retten til å få begrunnelse for karakteren før du klager gjelder ikke for skriftlig eksamen. Vær oppmerksom på at karakteren kan gå både opp og ned, i tillegg til å forbli uendret. Ny karakter blir endelig eksamenskarakter og kan ikke påklages.

Klagefrist

Frist for klage på skriftlig eksamenskarakter høsten 2019: mandag 20. januar 2020.

Skolen må ha mottatt klagen senest innen fristen for at den skal være gjeldende. 


NB: For klage på muntlig eksamen eller standpunktkarakter benyttes fylkets standard skjemaer. Disse skjemaene og mer informasjon finner du på siden Klage på karakter standpunkt og muntlig eksamen.