Fusk og plagiat

Fusk eller forsøk på fusk kan få konsekvenser for vurdering i atferd, og kan føre til at prøven eller besvarelsen ikke gir grunnlag for vurdering. Dette kan igjen få betydning for vurderingsgrunnlaget i faget.

Paragraf 7 i skolens ordensreglement omhandler fusk og lyder slik:


”Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt. Begrepet fusk kan omfatte ulike forhold, herunder: 

  • bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon i en vurderingssituasjon
  • å innlevere eller presentere som eget produkt tekster, oppgaveløsninger og liknende som er produsert av andre, herunder tekster og løsninger som er lastet ned fra Internett."

Slik praktiseres skolereglementet når det gjelder fusk på Bjertnes.