Utlån og innlevering av lærebøker

Du har rett til lån av lærebøker i alle fag som du har elevstatus i. Nedenfor finner du informasjon om utlån og innlevering.

Utlån til elever

Alle med elevstatus ved Bjertnes videregående skole kan låne læremidler på skolebiblioteket. Elevene har rett til lån av lærebøker i alle fag. Lånet gjelder ut skoleåret med innleveringsfrist siste skoledag i juni eller til du slutter i faget.

Utlånet skjer klassevis i løpet av de første skoledagene om høsten. Det framgår av timeplanen når din klasse skal låne bøker.

Lydbøker

Har du behov for lærebøker i lydbokformat? Sjekk nettsidene til Statped. Her kan skolen registrere deg som bruker og du kan låne lydutgaver av lærebøkene dine. Det er gratis å låne skolelydbøker. Ta kontakt med Læringstorget hvis du trenger hjelp.

Dagslån

Biblioteket har ett ekstra eksemplar av hver lærebok på dagslånhylle hvis du har glemt bok. Dette eksemplaret må leveres tilbake på slutten av skoledagen. Er det ingen dagslåneksemplar tilgjengelig i ønsket fag, finnes ingen andre muligheter for lån.

Merk at hvis ikke lærebøkene leveres inn til avtalt frist, medfølger erstatningsansvar for eleven.

Rutinen bygger på Akershus fylkeskommunes reglement for utlån av lærebøker.

Siste frist for innlevering er siste skoledag

Absolutt siste frist for å levere bøker er siste skoledag før sommerferien. Etter denne datoen starter vi med å etterbestille lærebøker for neste skoleår, og fakturaer sendes ut for alt utestående som må erstattes. Dette er i henhold til Akershus fylkeskommunes reglement for utlån av lærebøker.

Elever som skal gå på Bjertnes neste skoleår og som ønsker å starte på neste års pensum i enkelte fag, kan få låne bøkene over sommeren. Alle slike lån må avtales med biblioteket i hvert enkelt tilfelle.

Bøker som beholdes etter fristen uten avtale om fornyelse av lån, må erstattes.

Husk å tømme bokskapet ditt. Det skal rengjøres i løpet av sommeren, og du får utdelt nytt skap neste skoleår.

Aksjon opprydding!

Unike strekkoder per eksemplar

Alle bøker har en unik strekkode som er knyttet til elevens navn. Leverer du inn en annen bok enn den som er registrert på ditt navn, eller et eksemplar som mangler strekkode, må boka likevel erstattes. Alle bøker som er skadet eller som ikke er levert innen fristen må også erstattes. Erstatningsbeløpet er gjenanskaffelsespris.

Elever som drar på utveksling

Elever som drar til utlandet på utveksling kommende skoleår, kan etter avtale låne med seg lærebøker for å lese seg opp i de fagene de trenger for å starte i Vg3 når de kommer tilbake. Disse bøkene må returneres til skolen innen skoleslutt i utvekslingsåret. Ta kontakt med biblioteket for å avtale utlån.

Boklister

Her finner du oversikt over hvilke lærebøker som brukes inneværende skoleår.

Spørsmål?

Er noe uklart eller lurer du på noe? Du finner svar på de vanligst stilte spørsmålene om utlånet av lærebøker her. Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål, kan du kontakte biblioteket.