Elevkort / skolekort

Du får et elevkort på skolen. Dette brukes blant annet som lånekort på skolebiblioteket, og du kan bruke det til å hente utskrifter på skriveren.

Alle nye elever blir fotografert i september, og bildet brukes på elevkortet ditt.
Kortet brukes, foruten som ID-kort, som lånekort og hvis du vil benytte deg av selvbetjent utlån på skolebiblioteket.

Kortet kan også brukes på skriverne på skolen. Når du har sendt dokumentet ditt til utskrift via nettsiden http://print.akershus-fk.no, kan du gå til nærmeste tilgjengelige skriver, legge kortet på skriverens kortleser og hente utskriftene dine.

Elevkortet deles ut når du går på Vg1 og skal brukes alle tre årene ved skolen. Kortet oppdateres hvert år med nytt klistremerke for det aktuelle skoleåret. Klistremerke får du av kontaktlærer en av de første ukene ved nytt skoleår. 

Nytt elevkort


Har du mistet elevkortet, må du betale kr 60 for et nytt.

Beløpet vippses til vippsnr. 534394.

Fint om du skriver i meldingsfeltet når du vippser:
elevkort + ditt navn (etternavn/fornavn).

Kvittering for vippsingen må vises til skolekontoret som bestiller nytt elevkort.

Bestillingen av nytt kort kan ta noe tid. Du vil få beskjed når nytt kort kan hentes på skolekontoret.