Elevskjema

Alle skolens elever må fylle ut et skjema med opplysninger om navn, adresse, e-post, telefon, foresatte, hvilket fremmedspråk man hadde på ungdomsskolen m.m.

Hvis du har levert elevskjema tidligere, sender du inn nytt bare hvis det er endringer.

Last ned skjemaet og fyll det ut.

Send utfylt skjema til til kontaktlærer.