Dispensasjon fra krav om karakter i fellesfaget fremmedspråk

Det er mulig å søke om dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fellesfaget fremmedspråk. Ordningen gjelder elever som er så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter.

Hvordan søker jeg?

Utfyllende informasjon om krav til søknad og eventuell innvilgelse finner du på nettsidene til fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Søknaden, inkludert nødvendig dokumentasjon, sendes direkte til fylkesmannen. Mer informasjon om søknadsprosessen finnes også på nettsidene til fylkesmannen.

Søk i god tid før eksamenstrekket

Det anbefales å søke så tidlig som mulig, og i god tid før eksamenstrekket offentliggjøres 15. mai. Dersom søknaden ikke har blitt innvilget før eksamenstrekket, og søker har blitt trukket ut i fremmedspråk, gjennomføres eksamen på ordinær måte. Dersom søknaden blir innvilget blir eksamen annullert. Fylkesmannen innvilger dispensasjon fra kravet om antall eksamener på vitnemålet etter søknad.

Privatister er ikke omfattet av ordningen.