Lese- og skrivevansker

Digitale lese- og skriveprogram

Elever med dokumentasjon (fra f.eks. PPT) på at de har dysleksi eller andre spesifikke lese-/skrivevansker kan søke NAV hjelpemiddelsentralen om personlig lisens til ønsket programvare. IT-support på skolen vil deretter kunne bistå eleven med nedlasting av programmene.

Her finner du nyttig informasjon om om støtteverktøy for elever med lese-skrivevansker

Lærebøker i lydutgave

Mange elever med dysleksi har stor nytte av å bruke lydbøker i ett eller flere fag.

Skolelydbøkene er tilrettelagte lærebøker som du selv kan låne og laste ned, og tilbudet er gratis. Statped og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) samarbeider om tilbudet.

For å låne skolelydbøker, må skolen eller du selv  registrere deg som bruker. Læringstorget kan hjelpe deg med registrering og nedlasting av lydbøker.

Les mer om skolelydbøker på Statped sine nettsider.

DysleksiRåd

DysleksiRåd er en app som gir kortfattet og viktig informasjon om rettigheter, hjelpemidler, digitale verktøy og kontakter til dyslektikere.

Les mer på nettsidene til Statped. Her kan du også laste ned appen for iOS eller Android.