Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget jobber for et godt skolemiljø.

Elevene skal ha flertall i skolemiljøutvalget og har uttalerett i alle saker som gjelder skolemiljøet.

Målet for utvalgets arbeid er å sikre at representanter for alle gruppene ved skolen tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

Saker som kan behandles er gjerne relatert til elevers og ansattes fysiske og psykososiale miljø. Eksempler kan være inneklima, mobbing, forsøpling, helsetiltak, sunn mat, orden, arbeidsstilling etc.