Elevråd

Elevrådet på Bjertnes gjør en aktiv innsats for skolemiljøet og ivaretar dine rettigheter som elev.

Hva er elevrådet?

Elevrådet ved Bjertnes videregående skole består av en tillitselev fra hver klasse. Hver klasse velger sin tillitselev ved skolestart.

Elevrådsstyret består av engasjerte elever med bestemte oppgaver innen elevrådet.

Medlemmene i elevrådsstyret står for den daglige driften av elevrådet, og har taushetsplikt i saker som krever dette. Elevrådsstyret blir valgt ved slutten av første termin og sitter ett kalenderår.

Elevrådsstyret 2020

Alexander Skinnarland (elevrådsleder)

Sondre Kristiansen (nestleder)

Michelle Sahota (styremedlem)

Augusta Vestbø (sekretær)

Selma Mürer (økonomisjef)

Fra venstre: Avtroppende elevrådsleder Sondre Kristiansen (ny nestleder), styremedlem Michelle Sahota, ny elevrådsleder Alexander Skinnarland, sekretær Augusta Vestbø og økonomisjef Selma Mürer Bjertnes vgs
Fra venstre: Avtroppende elevrådsleder Sondre Kristiansen (ny nestleder), styremedlem Michelle Sahota, ny elevrådsleder Alexander Skinnarland, sekretær Augusta Vestbø og økonomisjef Selma Mürer
Bjertnes vgs

Solidaritetsprosjekt med SOS-barnebyer

Elevrådet jobber blant annet med solidaritetsprosjekter i samarbeid med SOS-barnebyer. Hvis du kan tenke deg å bidra, ta kontakt med en i elevrådsstyret.

Les mer om prosjektet i Vietnam.

Les mer om prosjektet i Zambia.

Elevrådsseminar

Bjertnes videregående skole har tradisjon for at alle tillitselever og styremedlemmer drar på et elevrådsseminar om høsten.

Dette seminaret har vi for at tillitselevene skal lære hverandre å kjenne, samt at man får en innføring i hva det vil si å være en tillitselev og en del av elevrådet.

Seminaret er veldig lærerikt og utviklende, samtidig som det er moro og sosialt.

 

Kontaktperson

Elevråd Bjertnes vgs

E-post elevrad@bjertnes.vgs.no