Elevråd

Elevrådet på Bjertnes gjør en aktiv innsats for skolemiljøet og ivaretar dine rettigheter som elev.

Hva er elevrådet?

Elevrådet ved Bjertnes videregående skole består av en tillitselev fra hver klasse. Hver klasse velger sin tillitselev ved skolestart.

Elevrådsstyret består av engasjerte elever med bestemte oppgaver innen elevrådet.

Medlemmene i elevrådsstyret står for den daglige driften av elevrådet, og har taushetsplikt i saker som krever dette. Elevrådsstyret blir valgt ved slutten av første termin og sitter ett kalenderår.

Elevrådsstyret 2019

  • Leder: Sondre Brobakken Kristiansen, 1STB
  • Nestleder: Trym Kyvåg, 2STA
  • Informasjonssjef: Fabian Moltzau, 2STB
Elevrådsstyret 2019-2020 Laurits Lundgaard/Bjertnes vgs
Elevrådsstyret 2019-2020
Laurits Lundgaard/Bjertnes vgs

Solidaritetsprosjekt med SOS-barnebyer

Elevrådet jobber blant annet med et solidaritetsprosjekt i samarbeid med SOS-barnebyer. Hvis du kan tenke deg å bidra, ta kontakt med en i elevrådsstyret.

Les mer om prosjektet her.

Elevrådsseminar

Bjertnes videregående skole har tradisjon for at alle tillitselever og styremedlemmer drar på et elevrådsseminar om høsten.

Dette seminaret har vi for at tillitselevene skal lære hverandre å kjenne, samt at man får en innføring i hva det vil si å være en tillitselev og en del av elevrådet.

Seminaret er veldig lærerikt og utviklende, samtidig som det er moro og sosialt.

 

Kontaktperson

Elevråd Bjertnes vgs

E-post elevrad@bjertnes.vgs.no