Ny eksamen

Frist for oppmelding til utsatt, ny eller særskilt prøve, samt for privatisteksamen, er 15.september for høsteksamen og 31. januar for våreksamen.

Du kan melde deg til

  • utsatt prøve i fag hvor du hadde gyldig forfall ved årets eksamen
  • ny prøve i fag hvor du fikk karakteren 1-en ved årets eksamen
  • særskilt prøve i fag hvor standpunktkarakteren ble 1-en, og hvor du ikke ble trukket ut til årets eksamen.
  • eksamen i morsmål
  • privatisteksamen i alle fag

Frister

For utsatt prøve: Kontakt skolen umiddelbart. Husk legeattest!

For annen eleveksamen: Skjema for oppmelding sendes/leveres til skolen senest 15. september kl. 12.00 for eksamen om høsten eller senest 31. januar kl. 12.00 for eksamen om våren.

For privatisteksamen: Du må melde deg opp til privatisteksamen innen 15. september for høsteksamen eller innen 1. februar for våreksamen.

Syk på eksamensdagen?

Blir du syk, må du kontakte skolen umiddelbart og senest den dagen eksamen gjennomføres. Skal du ha rett til utsatt eksamen må du ha legeerklæring. Den som er syk, skal ha utsatt eksamen og må melde seg opp innen 15. september eller 31. januar.

Elever skal ikke betale eksamensavgift, det vil si at det verken skal betales avgift for utsatt, ny eller særskilt eleveksamen.

NB! Elev som ikke benytter retten til utsatt, ny eller særskilt prøve ved første mulige eksamen, må senere melde seg til privatisteksamen.