Hjelpemidler til eksamen

Tillatte hjelpemidler vil variere for de ulike fagområdene. Det vil bli opplyst om dette i forkant av eksamen.

Se informasjon fra Utdanningsdirektoratet her.

Under eksamen er det bare et begrenset utvalg nettsteder som er åpne. Gjør deg kjent med de tillatte hjelpemidlene og nettressursene som er aktuelle innen dine fag.

Kontroll av hjelpemidler i eksamenslokalet

Eksamensvaktene skal kontrollere at eksamenskandidaten bare har tilgang til tillatte hjelpemidler. Vesker, mobiltelefoner og lignende skal settes på anvist sted.