Solidaritetsprosjekt i samarbeid med SOS-barnebyer

Bjertnes videregående skole har startet et nytt solidaritetsprosjekt i samarbeid med SOS-barnebyer. I uke 4 reiste to elever og miljøarbeider til Vietnam for å lære mer om arbeidet SOS-barnebyer gjør.

Barnebyen i Viet Tri

De besøkte en barnehage, en barne- og ungdomsskole, samt en yrkesfaglig videregående skole i en by som heter Viet Tri. I denne byen ligger det også en "barneby" som er knyttet til barnehagen og skolene.

Sosiale utfordringer i et land i vekst

Selv om Vietnam er et land i vekst, har de fortsatt sine sosiale utfordringer. Målet med barnebyene er at barn som står i fare for, eller som har mistet omsorgen fra sin opprinnelige familie, skal få så god hjelp som mulig. Dette kan gjøres ved å gi økonomisk støtte og veiledning til en familie i nød, eller sende barn som ikke har familie til å ta vare på seg, til en av barnebyene. Der får de bo i en "SOS-barnebyfamilie" og får sin egen "SOS-mor" som jobber i denne barnebyen, og "SOS-søsken" som er andre omplasserte barn.

Innsamlingsaksjon i uke 7

Torsdag 14. februar slutter elevene på skolen klokka 11.25 for å begynne å samle inn penger til barnebyen i Viet Tri. Elevene vil gå rundt med bøsser og håper selvsagt å bli tatt godt imot.

Om organisasjonen SOS-barnebyer

Dette skriver organisasjonen på sine nettsider:

SOS-barnebyer har to hovedområder for sin virksomhet. Det ene er forebyggende; å støtte sårbare familier og lokalsamfunn slik at de blir selvhjulpne og selv kan ta godt vare på barna sine. Et lokalsamfunn med stabile og ressurssterke familier vil også skape vekst og utvikling for menneskene som bor der. Det andre hovedområdet – og den grunnleggende tanken bak etableringen av SOS-barnebyer – er å gi barn som er alene et nytt hjem, omsorg og trygghet i en SOS-barneby. Målet er å skape en grobunn for trygge og selvstendige voksne, som i sin tur kan bidra til samfunnet de lever i. Sentralt i SOS-barnebyers programmer er også å sørge for et godt utdanningstilbud og helsehjelp.

Fra en vietnamesisk barnehage Laurits Lundgaard/Bjertnes vgs
Fra en vietnamesisk barnehage
Laurits Lundgaard/Bjertnes vgs