Ungdataundersøkelsen 2019

På oppdrag fra Akershus fylkeskommune får alle elever tilbud om å delta i spørreundersøkelsen Ungdata. Undersøkelsen skal kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår.

Gjennomføring

Undersøkelsen gjennomføres på skolen i A-timen løpet av februar:

Uke 7: 2SSA, 2BUA, 2BUB, 2HEA, 3STA og 3PBA.

Uke 9: Resten av klassene.

Last ned informasjonsskriv til elever og foresatte om Ungdataundersøkelsen 2019.

Grunnlag for forskning om ungdoms oppvekstvilkår

Ansvarlig for undersøkelsen er Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og KoRus - Øst, på oppdrag fra Akershus.

Resultatene fra undersøkelsen vil kunne gi lokale politikere og myndigheter kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i arbeid med denne aldersgruppen.

Viktig at mange deltar

For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi, er det viktig at så mange som mulig deltar. Dette er en mulighet for ungdom til å fortelle politikere, myndigheter og forskere om hvordan deres ungdomsliv er. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.

Frivillighet og personvern

Ungdataundersøkelsen er underlagt strenge personvernskrav. Svarene som gis i undersøkelsen er konfidensielle. Det vil si at bare forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer de elektroniske besvarelsene vil få tilgang til svarene. 

Det er frivillig å delta.

Last ned informasjonsskriv til elever og foresatte om Ungdataundersøkelsen 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen i Akershus 2019 (VGS)