Tid for Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig nasjonal undersøkelse som måler ulike indikatorer for elevers læring, trivsel og rammefaktorer i skolen. Den gir oss en god tilbakemelding på kvaliteten i arbeidet vi gjør med elevene på skolen vår.

Hvordan brukes resultatene av elevundersøkelsen?

Dataene fra denne undersøkelsen legges ut i Skoleporten og brukes aktivt av skoleeier for å følge med på skolens utvikling. Dataene brukes også i de årlige møtene mellom ledelse og skoleeier. Vi på Bjertnes bruker i tillegg dataene til å følge egen utvikling og til å sette mål for utvikling.

Undersøkelsen er anonym

Verken skolen, kommunen eller staten kan se hva enkeltelever har svart. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene elevene gir blir lagret og brukt på riktig måte.

Elevundersøkelsen er en anerkjent undersøkelse og anses for å ha høy validitet. Vi håper at vi på Bjertnes får høyest mulig svarprosent, slik at dataene vi får blir best mulig!

Innlogging og gjennomføring

Elevene får utdelt brukernavn for pålogging av kontaktlærer. Gjennomføring av undersøkelsen skjer på skolen.

Logg inn for å svare på elevundersøkelsen (Utdanningsdirektoratet)