Møte med foresatte til elever med dysleksi

Skolen inviterer til informasjonsmøte torsdag 11. oktober klokka 18.