Husk å takke ja til skoleplass

Første inntak til videregående opplæring i Akershus vil være klart 10. juli. Det er viktig å svare på tilbudet om skoleplass eller venteliste, slik at du ikke mister plassen.

Alle henvendelser angående inntaket og om skoleplass må rettes til inntakskontoret i Akershus. Det er bare de som kan besvare spørsmål. 

Første inntak

Du som har søkt skoleplass, vil få melding om inntaket på SMS eller i posten.

Du er selv ansvarlig for å logge deg på www.vigo.no og svare på tilbudet om skoleplass. Dette gjelder også dersom du av en eller annen grunn ikke har mottatt SMS. Du logger deg inn med MinID.

Vær nøye med å skrive ut kvittering fra Vigo.no når du registrerer svaret ditt, slik at du kan dokumentere at svaret er levert innen fristen 19. juli.

Andre inntak

25. juli kommer melding om utfall av andre inntak.

Du vil motta SMS eller svarbrev bare dersom du får tilbud om ny plass. Også her sjekker du resultatet av inntaket og svarer på tilbudet via Vigo. Svarfrist for andre inntak er 1. august.

Les mer om inntak og frister her

Møt opp første skoledag

Første skoledag for elever på Bjertnes er tirsdag 20. august.

Det er viktig at du møter opp første skoledag, slik at du ikke mister plassen din.