Praksis i bedrift på service og samferdsel

Hva innebærer det å ha praksis i bedrift og hva gjør elevene når de arbeider ute i bedrift og ikke er på skolen? Her får du svaret.

Tekst: Petter Olstad

Vi får en del spørsmål om hva praksis i bedrift er og om hva elevene gjør. Det er veldig forskjellig fra bedrift til bedrift, og ut ifra hvilke valg og ønsker elevene har. Den beste måten å gi et innblikk i dette på, er å se litt på hvilken praksisreise noen elever nå har gjennom Vg1 og Vg2.

Praksisreisen

Benedicte Flatbye og Marie Håkedal går nå i Vg2 og de har begge gjort litt forskjellig. I Vg1 jobbet Marie i en iskrembar på Strømmen storsenter. Der fikk hun gjøre alle mulige oppgaver som å selge is, servere kunder, rydde, vaske, gjøre opp kassa osv. Benedicte jobbet først i butikken Fredrik & Louisa på Strømmen som selger sminke og hudpleie produkter. Videre jobbet hun en periode på Meny Åneby med ulike butikkoppgaver som vareplassering, rydde, betjene kunder osv. Begge gjorde en fin arbeidsinnsats og fikk gode referanser fra sine ledere i disse bedriftene. Marie har fortsatt en betalt deltidsjobb på Ice-dream. De fleste av våre elever har praksis i ulike butikker.

Mer læring og større utfordringer i kontorfaget

I Vg2 ønsket de to en praksis hvor de kunne lære mere og få større utfordringer. De ønsket å prøve seg i kontorfaget. Bjertnes har over noen år bygget opp et tett samarbeid med opplæringskontoret i staten. Primært for å skaffe læreplasser når elevene går ut av Vg2, men også praksisplasser i Vg2 for å gi elevene innblikk i hva slags oppgaver det er innen kontor- og administrasjonsfaget. Tilsvarende samarbeid har vi også for sikkerhetsfaget med Skan-Kontroll AS. Dette for å gi våre elever flere muligheter.

Samarbeid med Opplæringskontoret

Opplæringskontoret for Statlige Virksomheter ved Guro L. Myklestul fant frem flere muligheter. Benedicte og Marie søkte praksis gjennom en normal ansettelses-prosess i Staten, og de fikk tilbud om praksis i Direktoratet for Økonomistyring, DFØ. DFØ er kort fortalt den Norske stats økonomiavdeling. DFØ har litt erfaring med praksiselever og har hatt lærlinger på kontorene i Stavanger og Trondheim.

Forberedende møte

Lærer Petter Olstad hadde et oppstartsmøte med jentenes ledere, seksjonssjef Thuan Tande-Pham og administrasjonskonsulent Marit Faugli. Der så vi både på læreplanmål, men også litt hvilke kapasiteter vi så at disse elevene hadde. Petter hadde selv hatt praksiselev fra ungdomsskolen den gang han ledet økonomiavdelingen i 3M Norge AS, og opplevde at ungdom tar ting raskt og ofte gjør en meget god og nøyaktig jobb.  

Marie i praksis hos Direktoratet for økonomistyring høsten 2019 Petter Olstad/Bjertnes vgs
Marie i praksis hos Direktoratet for økonomistyring høsten 2019
Petter Olstad/Bjertnes vgs

Maries oppgaver i DFØ

Marie har i første periode gått inn i en jobb i og rundt resepsjonen. Der tar hun imot besøk, sørger for at møterom er ryddige, bestiller møtemat, holder enheten med nødvendig kontorutstyr og ulike ting som dukker opp. Alt dette skal håndteres i ulike elektroniske systemer. Hun bruker DFØ sitt bestillingssystem på hele prosessen.  Hun velger varer og leverandør, bestiller, får bestilling godkjent, registrerer mottak og sørger for at faktura blir godkjent og betalt. Hun har også jobbet med å sette sammen resultatene fra en spørreundersøkelse blant de ansatte i Excel.

Benedicte i praksis hos Direktoratet for økonomistyring høsten 2019 Petter Olstad/Bjertnes vgs
Benedicte i praksis hos Direktoratet for økonomistyring høsten 2019
Petter Olstad/Bjertnes vgs

Benedictes oppgaver i DFØ

Benedicte fikk i starten noen mindre oppgaver for å se om de kunne utfordre henne på noen komplekse oppgaver rundt å få orden på seksjonens dokumentasjon til ledermøter. I dag har de brukt det vanlige kartoteksystemet vi kjenner fra Windows. Her er det tungvint å lete seg frem til gamle saksdokumenter, og finne frem historikk for større saker som en ledergruppe er inne og vurderer flere ganger. Benedicte har vært med på å etablere en søketabell i Excel for å finne igjen gamle dokumenter. Her kan de søke etter alt fra saksnummer og dato til noen få kodeord som gjør at de enkelt finner frem alle de ledermøtesakene som er aktuelle, enten én og én, eller en gruppe.

Videre har hun flyttet de to siste årenes ledermøte-saker over i en ny struktur som er bygget opp i OneNote. Ved slike systemoverganger er det tungvint å forholde seg til to systemer. Dette unngår DFØ nå når Benedicte har ryddet dette over i OneNote. Arkivet med saksdokumenter blir nå liggende i OneNote, og samtidig brukes en Excelfil som en oppslagstabell.

Erfaringer

Marie og Benedicte trives godt i DFØ, Thuan og Marit er godt fornøyd med deres innsats. Når Bjertnes gir elevene mulighet til å jobbe ute i to 4 ukers praksis perioder, kan de gi dem utfordrende oppgaver i en hektisk arbeidshverdag.

To praksisperioder á 4 uker og deretter praksis en dag i uka

Når jentene nå fremover jobber i DFØ en dag i uka, så vil de få noen faste oppgaver, også vil de få litt jobb med å forberede årets julebord som avdelingen i år har ansvar for.

DFØ har også invitert oss til et klassebesøk med foredrag om statsregnskapet. Her får man vite alt hva staten bruker penger på.