Falske brannalarmer!

Det har i det siste blitt utløst flere falske brannalarmer på skolen, og ledelsen ønsker her å si noe om dette.

Alvorlige konsekvenser

Vi på Bjertnes har den siste tiden hatt flere falske brannalarmer. Dette ser vi svært alvorlig på. Konsekvensene av dette er at brannvesenet blir hindret i reelle utrykninger, det forstyrrer elevenes læring, og det er kostbart. Det koster ca. 5000 kr pr. utrykning.

Tiltak

Alle brannmeldere vil i nær framtid utstyres med sabotasjesikring, og vi går rundt og snakker med alle klasser om konsekvensene av å utløse falske alarmer. Vi ber alle foresatte til våre elever om å snakke med sine ungdommer om dette.

Skolen har alltid hatt et tett samarbeid med politiet, det har vi også nå. De kommer jevnlig på besøk. Politiet var tilstede flere timer både tirsdag 12. og onsdag 13. november. Til tross for dette har brannmeldere blitt slått inn og brannvesenet måttet rykke ut.

Vi er for tiden mange voksne som er tett rundt elevene i fellesarealene når det er pauser, og har kontinuerlig voksne rundt i bygget også mens det pågår undervisning. Et samarbeid er også etablert med Nittedal ungdomsskole for å følge opp ungdommen på en god måte.

Brannvesenet snakket alvor

Onsdag samlet brannvesenet elevene foran skolen for å informere om alvorligheten i dette som foregår. Vi håper det vil hjelpe. Dersom du er bekymret eller har spørsmål, ta gjerne kontakt med skolen på skolens e-post: post@bjertnes.vgs.no 

Med vennlig hilsen

Randi Michaelsen

assisterende rektor