Utdanning fremfor behandling

Bjertnes videregående skole er medlem av samarbeidsnettverket Konsekvenspedagogisk forum, og hvert år reiser en gruppe ansatte på årskonferanse. Overskriften i år var «Utdanning fremfor behandling», og formålet var å undersøke grenseoppgangene mellom fagfeltene psykologi og pedagogikk.

Tekst: Marie Laupsa

Vitskøl kloster - et godt sted å være

Årskonferansen i Konsekvenspedagogisk forum arrangeres ved Vitskøl konferansesenter ved Limfjorden i Danmark. Senteret drives av elever og ansatte ved utdanningssystemet TAMU, og er en opplæringsarena for ungdom 18-30 år. Oppholdet ved gamle Vitskøl kloster er alltid en unik opplevelse, den historiske bygningen og særlig god mat og service skaper en god ramme for konferansen.

Hva er behandling og hva er utdanning?

Tema for årets konferanse var utdanning fremfor behandling, med utgangspunkt i at psykisk helse og utenforskap får økende plass i offentligheten. Formålet med konferansen var å undersøke forholdet mellom fagfeltene pedagogikk og psykologi; hva er behandling, og hvilken plass skal psykologi og behandling ha i utdanningen? 

Fordi konsekvenspedagogikk bygger på en humanistisk filosofisk tradisjon var konferansen bygget opp under to overskrifter:

  • Hva er forholdet mellom pedagogikk og psykologi?
  • Hva er forholdet mellom pedagogikk og filosofi?

Pedagogikk og psykologi

Onsdagens presenterte den danske psykologen Thomas Szulevicz sine perspektiver på forholdet mellom pedagogikk og psykologi. Han sammenlignet fagfeltene pedagogikk og behandling, og ga et godt bilde på dagens ungdom og utfordringer i forbindelse med blant annet angstproblematikk. 

Han avsluttet foredraget med tre oppfordringer; 1) insister på og vern om pedagogiske og didaktiske løsninger og svar, 2) ta ansvar som voksen og 3) still krav til elevene (respektfullt).

Pedagogikk og filosofi

Torsdagen fikk deltakerne en gjennomgang av den humanistiske tradisjonen av den norske filosofen og forfatteren Einar Øverenget. Han definerer filosofi som «et systematisk forsøk på å prøve å forstå det du allerede kan, men som du kan så godt at du har glemt at du kan det». På denne måten gjorde han filosofi til noe hverdagslig, og et felt som i høyeste grad kan inspirere pedagogen i sin praksis.

Tema for hans foredrag var mennesket, autonomi, frihet, etikk og moral, og valgene menneskene står ovenfor.

Gruppearbeid og dialogvandringer

Mellom foredragene jobbet virksomhetene med de to problemstillingene gjennom gruppearbeid og dialogvandringer. Det ble også rom for å bli kjent med hvilke problemstillinger andre virksomheter står i, og hvordan de jobber.

Vitskøl konferansesenter Konsekvenspedagogisk forum, Konsekvenspedagogisk forum, Vitskøl
Vitskøl konferansesenter
Konsekvenspedagogisk forum, Konsekvenspedagogisk forum, Vitskøl