Rødt flertall i skolevalget

Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne gjør det best på Bjertnes.

Stor valgdeltakelse

Valgdeltakelsen i år var over all forventning, hele 86,4 prosent av elevene avga stemme.

Arbeiderpartiet hadde best oppslutning ved skolevalget i år også. De fikk 36,2 prosent av stemmene.

Miljøpartiet De Grønne har økt kraftig fra skolevalget før Stortingsvalget i 2017. Da hadde de 4,2 prosent oppslutning, mens de i år fikk hele 15,5 prosent av stemmene.

Takk til "Valgdirektoratet"

Bjertnes videregående skoles eget valgdirektorat, bestående av lærer Sunniva Holberg, arrangerte to valgdebatter i skolens aula, slik at alle elever fikk høre på.

Det ble også arrangert valgtorg i Bjertneshallen, der elevene kunne snakke med representanter for de ulike partiene, som hadde stands der.

Valgdirektoratets stødige planlegging og organisering, og god hjelp av elever i faget Politikk og menneskerettigheter, som gjorde tjeneste som valgfunksjonærer, sørget for at skolevalget 2019 på Bjertnes ble en fin læringssituasjon for alle elevene.

Slik stemte elevene på Bjertnes

Arbeiderpartiet 36,2 prosent

Miljøpartiet De Grønne 15,5 prosent

Høyre 14,0 prosent

Fremskrittspartiet 12,6 prosent

Venstre 9,9 prosent

Andre 4,9 prosent

Sosialistisk Venstreparti 3,9 prosent

Rødt 2,1 prosent

Kristelig Folkeparti 0,5 prosent

Senterpartiet 0,4 prosent

Blanke stemmer 3,6 prosent

Du kan lese mer om utvikling og endringer i skolevalgresultatene på Bjertnes på nettsidene til Norsk senter for forskningsdata.

Skolevalg 2019 Bjertnes vgs Jan Fossen/Varingen
Skolevalg 2019 Bjertnes vgs
Jan Fossen/Varingen