Nyheter

Russens innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft.

Russen samlet inn penger til kreftsaken

Sist uke gikk russen med bøsser og samlet inn 47 300 kroner til kreftforskning.

Tom stol ved arbeidsbord

Ny fraværsgrense fra skoleåret 2016-2017

Regjeringen innfører en fraværsgrense i fag på 10 prosent i videregående skole fra skoleåret 2016-2017.

Fornøyde elever med ferdig produkt.

Byggfag på studietur

2. trinn på bygg- og anleggsteknikk besøker Aalborg tekniske fagskole i Danmark.

Tre blide kantinemedarbeidere med nysmurte baguetter.

Kantina ble ny

Onsdag etter vinterferien var det offisiell åpning av den nye kantina på Bjertnes. Seremonien inneholdt blant annet høytidelig snorklipping ved lederen av elevrådet, tale av rektor og delikate fruktfat på alle bord.

I buddhisttempelet

Spennende møte med ulike trossamfunn

Tredjeklassingene på studiespesialisering har vært på besøk hos buddhister, muslimer og kristne.

Her er gjengen samlet for å lære hvordan Coca-Cola Norge driver markedsføringskampanjer

Besøk hos Coca-Cola Norge

Elevene i faget markedsføring og ledelse 2 har vært på et lærerikt besøk hos Coca-Cola Norge.

Mannlig elev

Spørreundersøkelse for elevene på 1. trinn

Forskningsstiftelsen Fafo gjennomfører en spørreundersøkelse om integrasjon, oppvekstmiljø og utdanningsvalg blant ungdom i Oslo, Akershus og Drammen. Alle Vg1-elever som svarer på spørreskjemaet, er med i trekningen om fem iPader.

Innledningsvis får alle delegasjonene legge fram sitt syn på saken. Deretter blir det åpnet for debatt.

FN-rollespill: I Kongos dype skoger

Et antall elever i programfaget samfunnsgeografi har reist til Kinshasa for å delta i forhandlinger om vern av et regnskogområde i Kongo. Uenigheten er stor og utfallet er uvisst. Kjør debatt!

Disse gutta deltar i undervisningen på elektrofag.

Elever på 9. trinn hospiterer på Bjertnes

Faget utdanningsvalg på ungdomsskolen skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i ulike utdanningsprogram i videregående skole.

Interesserte og kunnskapsrike 9.klassinger følger nøye med på forelesning

Velkommen til åpen dag på Bjertnes

1. mars 2016 er fristen for søknader til videregående skole. På åpen dag inviteres elever på 10. trinn til Bjertnes for å bli kjent med skolen.