Kortreist kulturutveksling

Kommunikasjon og Kultur 3-klassen har nettopp gjennomført et samarbeidsprosjekt med innvandrere som deltar på norskopplæringen på Miljøhuset Gnisten i Nittedal. Norskelever med bakgrunn fra Midt-Østen og Øst-Afrika har slik fått praktisert norskferdighetene sine, mens Bjertneselever har fått et dypere innblikk i andre menneskers kultur.

Av Morten Kilde

Positiv opplevelse

Kommunikasjon og kultur-elevene har to ganger vært på besøk på norskopplæringen i Hakadal denne senhøsten. Første gang var et bli kjent-møte, mens på det andre møtet snakket elevene fra begge klasser om sosiale koder i respektive kulturene. Samtalene foregikk i grupper med 3-4 deltakere fra begge klasser.

- Elevene på norskopplæringen lyste opp hver gang de fikk vite at de skulle få besøk, sier Maria Johannessen, lærer på Miljøhuset Gnisten. – De føler seg verdsatt når folk utenfra tar initiativ til å bli kjent med dem. Slike møter med andre mennesker gjør at en må reflektere grundigere rundt egne vaner, tanker og meninger. – Vanligvis er de fleste frivillige godt voksne. Så det skader ikke at det var unge mennesker som kom på besøk!

Kommunikasjon over kyllinggryter

Da elevene fra norskopplæringen kom for å besøke Bjertnes, var det satt av en halv dag for å koke mat sammen og ha et hyggelig måltidsfellesskap. Matrettene hadde gruppene planlagt i fellesskap uken i forveien. For flere av deltakerne var det gøy å gjøre noe praktisk som ikke utelukkende hadde med språkforståelse og teoriferdigheter å gjøre.

Lærer Runa Heggernes, som var med norskelevene fra Gnisten, sier at matlaging og samhandling er med på å senke terskelen for å bli kjent med hverandre. – Det var mye latter over grytene og god stemning da vi spiste sammen. – Samtidig så jeg også at det gjorde inntrykk når norske ungdommer fikk høre førstehåndshistorier fra mennesker som har flyktet fra krig og konflikt.

Resultatet var både vakkert og velsmakende. Morten Kilde/Bjertnes vgs
Resultatet var både vakkert og velsmakende.
Morten Kilde/Bjertnes vgs