Utvekslingselever fra Frankrike

Fire franske jenter har vært utvekslingselever på Bjertnes i fire uker. De har deltatt i undervisningen i flere forskjellige fag og klasser.

De franske elevene har fått oppleve et skolesystem som nok er noe forskjellig fra det de er vant til hjemmefra, men vi håper at de har hatt det hyggelig hos oss. De har fått bruke det engelske språket aktivt, noe som er hensikten med oppholdet, og de har også lært noen ord på norsk.

Gjenvisitt i januar

Fire elever på Bjertnes har vært vertskap for hver sin franske elev. Neste semester skal våre elever gjøre gjenvisitt og for en periode delta i undervisningen ved en skole i Frankrike. Der skal de få oppleve fransk skolehverdag og familieliv i vertsfamiliene.

Språklæring i og utenfor klasserommet

Utvekslingen er del av et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og skoleregionen i Alsace i Frankrike. 10 franske skoler og 10 norske skoler deltar ved å sende og motta elever i for å bo i vertsfamilie og gå på videregående skole i vertslandet.

Du kan lese mer om prosjektet på nettsidene til Akershus fylkeskommune.

Utvekslingselever på Bjertnes i november 2018 Bjertnes vgs
Utvekslingselever på Bjertnes i november 2018
Bjertnes vgs