Stor deltakelse på foreldremøtet om satsingen på dysleksi

Karen Martine Halling Grey og Marie Laupsa inviterte foreldre til møte om dysleksi. Over 20 foresatte deltok og fikk inspirerende informasjon om hvilke rettigheter ungdom med dysleksi har, hvilke hjelpemidler som finnes og hvilke forventninger skolen har til disse elevene.

Krevende

De foresatte var engasjerte og veldig fornøyd med at skolen tar tak i denne problemstillingen. Det er krevende å være elev med dysleksi. De strever både med den faglige læringen og ofte også med det sosiale. Mange dyslektikere synes det er flaut å trenge tilrettelegging og at det er en stigmatiserende diagnose. Det kan også være utfordrende å være foresatt til et barn med dysleksi. Det er mye byråkrati, mange møter og instanser elever og foresatte må gjennom for å få riktig bistand og hjelpemidler.

10 prosent av oss har dysleksi

På Bjertnes er det mer enn 60 elever som har dysleksi. Man regner på landsbasis med at det er ca 10 prosent av befolkningen som har dysleksi. Vi har 630 elever, så dette tallet harmonerer godt med landssnittet. På Bjertnes får elevene med dysleksi invitasjon til informasjonsmøte om dysleksi. Elevene som møter opp og ser hvor mange andre som strever med det samme, blir oftest både overrasket og lettet. Når det er åpenhet om problemet og at det er så mange andre som strever med det samme, blir det lettere å leve med det.   

Digitale hjelpemidler kan lette hverdagen

Dysleksi er en diagnose som gjør hverdagen mer krevende for elevene våre. Skolen er i stor grad tekstbasert. Det er mye som skal leses hver dag. Heldigvis finnes det mange gode digitale hjelpemidler. I tillegg er det flere små grep lærerne kan gjøre for å lette hverdagen for disse elevene. På Bjertnes kan elevene få lære hvordan hjelpemidlene kan brukes. Vi har en forventning om at elevene med dysleksi skal bli mest mulig selvhjulpne og at de benytter seg aktivt av dette tilbudet. Å mestre det å bruke hjelpemidler innebærer en innsats fra elevene, men de skal få god støtte med på veien fra oss på Bjertnes videregående skole! Målet er at elevene skal klare seg godt resten av livet i videre studier og arbeidsliv – med dysleksien.

Ta kontakt

Ved spørsmål eller innspill angående dysleksiprosjektet kan du sende en e-post til: Marie.Laupsa@Bjertnes.vgs.no

Last ned presentasjonen fra møtet.