Bjertnes strikker oransje skjerf

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Elever og ansatte deltar i strikkedugnad for å sette fokus på aksjonen.

På skolen har elever og ansatte i flere uker strikket på to oransje skjerf. Skjerfene har ligget på skolebiblioteket, så alle som har hatt en ledig stund, har kunnet bidra. Vi har også hatt med det ene strikketøyet på personalrommet, slik at ansatte kan strikke litt i pausene.

Samtidig passer vi på å oppfordre alle som kan, til å bidra som bøssebærer på selve aksjonsdagen søndag 21. oktober!

Meld deg som bøssebærer

"Alle kan melde seg som bøssebærere på www.blimed.no – vi trenger flere! Så langt mangler vi 101 bøssebærere i kommunen", sier Stine Strachan, kommunikasjonskonsulent og ansvarlig for TV-aksjonen i Nittedal.

De oransje skjerfene samles inn lokalt og overlates til kontaktpersonen for TV-aksjonen i Nittedal. Etter at skjerfene har hengt oppe en dag for å skape blest om aksjonen, blir de sendt inn til Kirkens Bymisjon. Der fordeles skjerfene så til de som kan trenge dem.

Mindre alene sammen

Mottoet for årets TV-aksjon er "Mindre alene sammen".

Dette skriver TV-aksjonen på sine nettsider:

Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette  rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen.

Les mer om aksjonen.