Forberedelsesdag for eksamen i økonomistyring, psykologi 2, historie og filosofi 2 og økonomi og ledelse