Eksamen i matematikk 2P, matematikk 2P-Y, matematikk S1 og matematikk R1