Første skoledag etter sommerferien for elever

Velkommen til første skoledag!

Vg1: Klokka 0830 til 1250
Vg2: Klokka 1200 til 1545
Vg3: Klokka 1245 til 1545