Forberedelsesdag for eksamen i psykologi 2, økonomi og ledelse, økonomistyring, historie og filosofi 2, engelsk Vg2 YF og engelsk Vg1 ST