Frist for å søke høyere utdanning

Til de fleste utdanninger på universitet og høgskoler søker du via Samordna opptak. Noen utdanninger har lokalt opptak, og da søker du direkte til lærestedet.