Studiespesialisering

Studiespesialisering gir grunnlag for videre studier ved høyskoler og universiteter. Du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. På Bjertnes kan du også ta studiespesialisering med toppidrett - se lengre ned på siden for mer informasjon.

Utdanningsprogrammet for studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag.

Se læreplaner for studiespesialisering på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Søknad og opptak

For å søke dette utdanningsprogrammet, gå til www.vigo.no. Fristen er 1. mars hvert år.

Toppidrett som programfag på studiespesialisering

Nå kan du velge toppidrett på alle tre trinn på utdanningsprogram for studiespesialisering på Bjertnes. Dermed behøver du ikke å reise ut av bygda for å gå på idrettslinje på en annen skole. Da kan du heller bruke reisetida til å trene. I tillegg får du generell studiekompetanse og kan kvalifisere deg for studier med spesielle opptakskrav. Dette tilbudet er ikke bare for toppidrettsutøvere. Det passer også for deg som for eksempel ønsker å bli lege, politi, befal, fysioterapeut eller ernæringsfysiolog.

Hvis du vil søke toppidrett på Bjertnes, må du sende skolen et eget søknadsskjema i tillegg til å søke studiespesialisering på Bjertnes på vanlig måte på Vigo. Søknadsfrist er 1. mars.

Last ned søknadsskjema for toppidrett.

 

 

Kontaktperson

Anne Lie Kongsrud

Pedagogisk leder, trinn 1 studiespesialisering

E-post anne.lie.kongsrud@bjertnes.vgs.no