Rektor og ledelse

 

Runa Lie Berg - rektor

Har det øverste ansvaret for alt på skolen.

Randi Michaelsen - assisterende rektor

Rektors stedfortreder.

Nina Helene Rognerud Grønlie  - pedagogisk leder

Leder for yrkesfagavdelingen.

Randi Michaelsen - pedagogisk leder

Leder for 1. trinn på studiespesialisering.

Avdelingsleder samfunnsfag og service og samferdsel.

Hege Anita Søvik - pedagogisk leder

Leder for 2. trinn på studiespesialisering. Eksamensleder.

Avdelingsleder realfag og kroppsøving og kontorpersonalet. 

Bodil Kvame - pedagogisk leder

Leder for 3. trinn på studiespesialisering.

Avdelingsleder språk.

Mads-André Andersen - administrativ leder

Har ansvar for økonomi og drift.

Leder servicepersonalet.

 

Kontaktpersoner

Runa Lie Berg

Rektor

E-post runa.lie.berg@bjertnes.vgs.no

Bodil Kvame

Pedagogisk leder, trinn 3 studiespesialisering

E-post Bodil.Kvame@bjertnes.vgs.no

Hege Anita Søvik

Pedagogisk leder, trinn 2 studiespesialisering og eksamensleder

E-post hege.anita.sovik@bjertnes.vgs.no

Tlf: 67073114

Randi Michaelsen

Assisterende rektor, pedagogisk leder trinn 1 studiespesialisering

E-post Randi.Michaelsen@bjertnes.vgs.no

Nina Helene Rognerud Grønlie

Pedagogisk leder, avdeling for yrkesfag

E-post Nina.Helene.Rognerud.Gronlie@bjertnes.vgs.no

Mads-André Andersen

Administrativ leder

E-post Mads-Andre.Andersen@bjertnes.vgs.no