Rektor og ledelse

 

Runa Lie Berg - rektor

Har det øverste ansvaret for alt på skolen.

Randi Michaelsen - assisterende rektor

Rektors stedfortreder.

Nina Helene Rognerud Grønlie  - pedagogisk leder

Leder for yrkesfagavdelingen.

Anne Lie Kongsrud - pedagogisk leder

Leder for 1. trinn på studiespesialisering.

Hege Anita Søvik - pedagogisk leder

Leder for 2. trinn på studiespesialisering og eksamensleder.

Bodil Kvame - pedagogisk leder

Leder for 3. trinn på studiespesialisering.

Thomas Weisser-Svendsen - administrativ leder

Har ansvar for økonomi, drift, bygget, IT, kontor og renhold.

 

Kontaktpersoner

Runa Lie Berg

Rektor

E-post runa.lie.berg@bjertnes.vgs.no

Anne Lie Kongsrud

Pedagogisk leder, trinn 1 studiespesialisering

E-post anne.lie.kongsrud@bjertnes.vgs.no

Bodil Kvame

Pedagogisk leder, trinn 3 studiespesialisering

E-post Bodil.Kvame@bjertnes.vgs.no

Thomas Weisser-Svendsen

Administrativ leder

E-post Thomas.Weisser-Svendsen@bjertnes.vgs.no

Hege Anita Søvik

Pedagogisk leder, trinn 2 studiespesialisering og eksamensleder

E-post hege.anita.sovik@bjertnes.vgs.no

Tlf: 67073114

Randi Michaelsen

Assisterende rektor

E-post Randi.Michaelsen@bjertnes.vgs.no

Nina Helene Rognerud Grønlie

Pedagogisk leder, avdeling for yrkesfag

E-post Nina.Helene.Rognerud.Gronlie@bjertnes.vgs.no