Lokaler og beliggenhet

Bjertnes videregående skole ligger like ved Mosenteret i Nittedal og er synlig fra Rv4.

Skolens adresse

Kvernstuveien 1, 1482 Nittedal.

Bussholdeplassen heter Dam.

Skolebusser

Alle skolerutene i Akershus er søkbare på Ruter. Her får du informasjon om hvilken buss du kan bruke til skolen.

Se også menypunktet Skoleskyss.

Parkering

Besøkende som kommer med bil, må parkere på oppmerket plass på østsiden av bygningen, ut mot Rv4. Henvendelse på kontoret i 2. etasje for registrering og henting av parkeringsoblat.

Se oversikt over områder for parkering.

Elever, ansatte og besøkende må ta hensyn ved kjøring og parkering på skolens område.

  • Det er ikke lov til å kjøre/parkere i skolegården (unntatt de som har HC-oblat).
  • Man kan ikke parkere slik at nødutgangen fra Bjertneshallen sperres.
  • Det er ikke anledning til å parkere langs biblioteket/elektroavdelingen/Bjertneshallen slik at store kjøretøy ikke kan passere. Vareleveranser, postbil etc. må kunne passere der.
  • På p-plassen (nord) må det ikke parkeres for nær innkjørselen slik at det blir til hinder for andre som skal kjøre ut eller inn.
  • Elever har ikke anledning til å benytte p-plassen (vest) ut mot Kvernstuveien. Den er forbeholdt ansatte.
  • De fem øverste plassene (ut mot RV4/øst) er reservert tannhelsetjenesten. Skolens elever eller ansatte kan ikke bruke de plassene.
  • Parkering i nærheten av flishus/container (vest) er ikke tillatt.
  • Det er ikke adgang til å parkere på plassen utenfor Nittedal idrettslags klubbhus vest for skolebygningen.