Finn fram

Bjertnes videregående skole ligger like ved Mosenteret i Nittedal og er synlig fra Rv4.

Bussholdeplassen heter Dam.

Skolens adresse: Kvernstuveien 1, 1482 Nittedal.

Parkering

Det er for tiden begrenset med parkeringsplasser ved skolen. Vi oppfordrer til å bruke kollektivtransport.

Finn fram på skoleområdet

Skoleåret 2017-2018 gjennomgår skolen et stort rehabiliteringsprosjekt og en stor del av virksomheten er flyttet ut til paviljonger i skolegården.

Her finner du oversikt over bygningene og klasserommene.

Skolebusser

Alle skolerutene i Akershus er nå søkbare på Ruter. Her får du informasjon om hvilken buss du kan bruke til skolen.

Se ellers under skoleskyss.